Tvorba webstránok, eshopov, hosting, správa IT od EKN

Tvorba webstránok, eshopov, hosting, správa IT od EKN

Správa počítačovej siete, sieťové riešenia

By on 7. apríla 2016

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu  spoločne komunikovať. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačovej  siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.Medzi činnosti spojené s počítačovými sieťami a sieťovými riešeniami patria:

+ Správa siete (počítačových sietí):

 • – pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • – pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • – aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • – riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • – stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • – správa bezdrôtovej siete WiFi
 • – zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

+ Projekcia počítačovej siete (sietí):

 • – návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • – projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže – PC siete, telefónne rozvody
 • – technické a výkresové spracovanie projektu

+ Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • – dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete (R&M Freenet, Brad-Rex, Draka, Solarix, Signamax…)
 • – inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu
 • – lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek

+ Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • – dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP…)
 • – inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall…)
 • – nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • – zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • – manažment LAN/WAN sietí
 • – riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • – konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • – nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami
Cisco SystemsZyxelLinksysAllied Telesis