Servis PC predstavuje jednu z najzákladnejších činností v rámci IT služieb. V princípe obsahuje podobné činnosti ako pravidelná správa PC a serverov.Nakoľko sa naša spoločnosť primárne venuje pravidelnej správe IT, vnímame niekoľko hlavných rozdielov oproti klasickému servisu počítačov:

+ Nepravidelný (nezmluvný) charakter:

Výraz servis PC používa naša spoločnosť na  označenie nepravidelných a nezmluvných činností, kde zákazník s dodávateľom IT služieb neuzatvára zmluvu. Servis počítača je preto vhodný hlavne pre domácnosti a malé spoločnosti.

+ Absencia dlhodobej koncepcie pri servise počítačov:

Zákazník si musí byť vedomý, že pri klasickom servise PC jeho IT infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a dlhodobú stratégiu, ktorá by mu zabezpečila adekvátnu efektivitu vnútropodnikových činností.

+ Absencia nadštandardných služieb v rámci servisu PC:

Nezmluvný klient nebude mať možnosť plnohodnotne využívať všetky nadštandardné IT služby a vymoženosti,  ktoré by mu vyplývali zo zmluvného kontraktu. Sem patria garantovaný čas odozvy, monitoring kľúčových prvkov počítačovej siete, komplexný prístup, atď…
Aj napriek tomu, že naša zmluvná klientela zväčša pozostáva z malých a stredných firiem (od 3 do 150PC), máme popri nich aj nezmluvných klientov. Primárne sa venujeme zmluvným zákazníkom, ale neodmietame ani spoluprácu s klientmi, ktorí nepotrebujú pravidelnú IT správu ale len servis počítačov.

Súčasťou našich služieb, ktoré spadajú pod PC servis, sú nasledovné činnosti:

  • – antivírusová ochrana (odvírenie napadnutých PC, inštalácia nových verzií)
  • – inštalácie / reinštalácie operačných systémov a ostatných softvérov na počítačoch
  • – čistenie počítačov od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
  • – odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
  • – legalizácia SW licencií
  • – inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
  • – profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
  • – riešenie ostatných servisných požiadaviek zákazníkov