Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu  spoločne komunikovať. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačovej  siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.Medzi činnosti spojené s počítačovými sieťami a sieťovými riešeniami patria:

Správa siete (počítačových sietí):

 • – pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • – pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • – aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • – riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • – stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • – správa bezdrôtovej siete WiFi
 • – zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

Projekcia počítačovej siete (sietí):

 • – návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • – projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže – PC siete, telefónne rozvody
 • – technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • – dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete (R&M Freenet, Brad-Rex, Draka, Solarix, Signamax…)
 • – inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu
 • – lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • – dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP…)
 • – inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall…)
 • – nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • – zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • – manažment LAN/WAN sietí
 • – riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • – konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • – nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami